pripjauti

pripjauti
pripjáuti tr. 1. JnšM peiliu ar pjūklu prirėžti tam tikrą kiekį: Katilą [obuolių] pripjáusu i suvirinsu obūlynės Krš. Nu pagatavija medy malkos, tę malkų tada pripjáuni, tada praskaldai Lz. | refl. tr.: Visa ką padariau ir siečkos prispjóviau Grv. Prisipjauti virpstelių . 2. Ds, Užp pjaunant patrumpinti: Kad ilgas, pripjáuk Trgn. Dabar i pripjáut redelių nemožna [kai padarei per aukštus] Dglš. Reikia pripjaut ienos šitam arkliukui Sdk. 3. dalgiu prikirsti (javų ar šieno): Gerus rugelius bepjaudama menkų rugelių nepripjovė Rtn. Aš pažiūrėsiu rugių laukely, ar daug pripjovė baltų rugelių (d.) Mrj. Jis pripjóvė šmotą šieno J. Žirnelių pripjóviau kiaulėm Šlčn. Tada pripjáuna saują pirmą [rugių] ir suriš ir atneš gaspadoriu Pb. Jeigu pripjauni paskutinį pėdą pilną, tai daugiau nebepjausi, mirsi (priet.) LTR(Ob). ^ Kad pripjovė – šuniui pasikočioti LTR(Sdb). | refl. tr.: Dobilo jam te gero buvo, prisipjaũs davaliai Ob.refl. [i]iki valiai pjauti (javus, šieną): Aš prisipjóviau lauke rugelių, geltonųjų kvietelių JV494. Aš prisipjóviau lanko[je] šienelio, prisinešiojau plieno dalgelio JD962. 4. refl. pridilti, atbukti: Prisipjóvė peilis, t. y. pridilo J. Ruokaną dieną dalgis neprisipjauna – neapkimba koše Varn. 5. tr., intr. pjaunant dalgiu prieiti, pasiekti: Pardien gal ir pripjáusma lig Vidupievio (pievos vardas) Vb.
pripjautaĩ adv.: Kviečius, rugius pjauna pripjautaĩ, pripjautinaĩ, prykersmu (pradalgė virsta prie nepjautų) Rt.
pripjautinaĩ adv.: Pas mus tik rugius ir pūrus pripjautinaĩ tepjauna Brs.
6. I daug priskersti: Vištų pripjáuta priemenėj Bgs. 7. Slnt, Ėr, Ml, Alv pjaunant pribaigti nepagydomai sergantį, dvesiantį gyvulį: Reikės šiame čėse tokią gerą karvę su šviežiu pienu pripjáuti Rdn. Ta karvė bengės, da pripjóvė ir pardavė tą meisą Štk. Gavau pripjáuti veršį, buvo bedvesąs Šts. 8. ne visai papjauti, ne visai nužudyti: Mano kaimyną piktadariai pripjóvė ir paliko pripjáutą (leisgyvį) Mrj. | Sako, pripjáutas [po operacijos] esąs, vos ne mirštąs Jd.užpuolus kandžiojant, draskant ne visai pribaigti: Radau, pripjáutas (dar ne visai vilko papjautas) avis Gs. 9. žr. nupjauti 1: Liežuvį pripjauti bei rankas ir kojas nukirsti BB2Mak7,4. Ausys, nosis jo pripjaujamos BPI190. 10. Ob prierzinti: Tai pripjóvė jį, net nežino, kas daryt! Km. 11. uždėti, priteisti (baudą): Anam pripjóvė tris šimtus rublių pabaudos Krtn. \ pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; panupjauti; papanupjauti; papjauti; parpjauti; perpjauti; piepjauti; prapjauti; pripjauti; razpjauti; supjauti; užpjauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pripjauti — pripjáuti vksm. Pripjáuk vytẽlių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pripjovimas — pripjovìmas sm. (2) 1. → pripjauti 2: Kitais po pripjovimo metais žiedų buvo 2/3 daugiau, lyginant su senais viržiais sp. 2. → pripjauti 3: Ale tavo tų dobilų pripjovimas be jokio razumo: kas anuos suės – suvys par dieną, i tiek! Škn. 3. →… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papjauti — 1. tr. peiliu ar pjūklu nupjauti, nuręsti: Tu nueik ant kryžkelės, kur yra gluosnis, papjauk septynias rykštes ir ateik pas mane LTR(Šk). Kad kas tos lovos galą biskį papjautų – par ilga Jrb. | refl. tr.: Tai pasipjausiu žalią rykštelę ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piepjauti — piepjauti, pypjàuti žr. pripjauti 3: Pypjauk, o su karu parvežk tos žolės Klp. pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priskusti — 1 priskùsti, prìskuta, priskùto (prìskutė) tr. 1. NdŽ pripjauti skustuvu plaukų tam tikrą kiekį: ^ Jau ans barzdos rėtį priskutęs (nebejaunas) Šll. Barzdos rėtį priskutęs, o proto neįgijęs Šts. Barzdos doklą priskutai ir dar to nežinai Sln. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privalyti — 2 privãlyti tr. pripjauti dorojant: Pripjauti, privalyti rugių, miežių S.Dauk. valyti; apvalyti; atsivalyti; išvalyti; nuvalyti; pavalyti; pervalyti; pravalyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišienauti — tr. 1. Rtr, NdŽ, KŽ, Btrm, Grv pripjauti šieno; pripjauti ir sudoroti šieną: Iš tos pievelės vežimą šieno prišienãvo DŽ1. Šieno prišienavaũ, išdžiovinau ir grėbt reikia Btrm. Daug jau šieno prišienãvot? Skp. Atolo prišienãvo, turės karvei ko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjauti — 1. tr., intr. peiliu, pjūklu aplink įpjauti, aprėžti: Aplink ką pjauti, appjauti KII255. Apipjovė aplink pirštą Ps. Kamblį appjaunam, kad nebūt storas [kopūsto] lapas Rud. Per pusantros aršinos nuo žemės apipjauna medžią taip, kad galėtų atlupti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpjauti — 1. tr. SD216, K peiliu, pjūklu, žirklėmis atskirti dalį: Atpjoviau galą rąsto J. Lašinių du kilogramu atpjovė Erž. Valgyk, atpjaũs duonos Nmč. Atpjoviau duonos plutą Grv. Nešk drobę atpjovęs nuog galvos ik kelių Kls. Milo kąsnys tokis atpjauta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapjauti — ×dapjauti (hibr.) tr. peiliu pribaigti: Dapjovė karvę ir pardavė Kb. Musinom dapjaut teluką Rud. pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”